KÜLTÜR VE SANAT

 

logo

 

 

Kültürlerarası etkinlikler düzenlemek Kultur & Art’ın temel amacıdır.

Kültür & Sanat insanları Dünyanın farklı ülkelerinde bir araya getiririr ortak bir platformda buluşturur. Bu buluşmalara sayesinde Kültür & Sanat katılımcıların ufuklarının genişlemesine, farklı bakış açıları kazanmalarına, önyargılarını kırmalarına olanak sağlar.

Get Your Own Picture ve International Short Film Festival Detmold uzun yıllardır devam ettirdiğimiz projelerdir.

15 yıldır sürdürdüğümüz International Short Film Festival Detmold etkinliklerimizde çeşitli yaş ve meslek guruplarından gönüllüler görev alır.  :alışmalarımızda Erasmus + projeleri önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca ‘‘Promotion of the Civil Society Dialogue Between EU and Turkey, Civil Society Facility EU-Turkey Intercultural Dialogue Culture and Arts (ICD-CA) or Youth Initiatives for Dialogue’’ projeleri de yürütmekteyiz. ‘Youth in Action’, ‘Erasmus+’ ve Avrupa Birliği projeleri açısından ciddi deneyime sahibiz.

Uluslararası projeler yanısıra  yerel projeler de düzenlemekteyiz. Bu projelerde özellikle gençler ve göçmenler ile birlikte çalışıyoruz.

Ofisimiz Kultur Fabrikası Hangar 21’dedir.

15 yıldır çalışmalarını toplum yararına ve kişisel kazanç gözetmeksizin yürüten Kültür & Art Initiative, bir STK olarak 18.05.2006 tarih ve VR 61523 numarasıyla Amstgericht Detmold ve 313/5900/3964 vergi numarasıyla Finanzamt Detmold’a kayıtlıdır. Derneğimiz Paritätischer Wohlfahrtsverband üyesidir.